_disclaimer

Disclaimer

Het gebruik van de website van Mito Specialties / PrettyPolly.nl is onderworpen aan haar algemene voorwaarden. U wordt geacht van deze algemene voorwaarden kennis te nemen vermeld op onze website en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Mito Specialties / PrettyPolly.nl kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

PrettyPolly.nl

Via deze disclaimer stellen wij u nogmaals in kennis van onze leveringsvoorwaarden.